Sprej proti kunám Hagopur 200ml (sprej na kuny do auta a uzavretých priestorov)

16.00 € s DPH

74761000

Hagopur

Pridať do obľúbených

škody:

poškodené zapaľovacie káble u áut, hadice a zväzky izolovaných drôtov, oprava stojí majiteľa nielen peniaze, ale aj stratu času
nepríjemný zápach na pôdach domov i záhradných chát

Možnosť použitia prostriedku a ochrániť ľudí pred nepríjemnými dôsledkami činnosti kún bez kuny boli ohrozené na zdraví, alebo živote
neutrálny prostriedok pre životné prostredie, nie je jedovatý
aplikácia je jednoduchá a nespôsobuje zdravotné ťažkosti obsluhu

riešenie

produkt na báze prírodných pachov, s biologicky odbúrateľným nosičom, veľkou účinnosťou a širokou možnosťou použitia
špeciálny ventil bezpečne uzatvára dózu, zaisťuje jednoduchú aplikáciu vďaka priloženým vankúšikom, depot s dlhou účinnosťou
prieskum medzi automobilistov ukázal, že viac ako 91% užívateľov bolo s produktom spokojných

všeobecne:
Tento špeciálny produkt bol vyvinutý firmou Hagopur a právne chránený


Postrek proti kunám chráni káble, brzdové hadičky a elektrické prístroje v automobiloch. Zamedzuje škodám vzniknutým v dôsledku přehryznutí. Zver je znepokojená a zostáva vo svojom prirodzenom životnom prostredí. Možnosti ďalšieho použitia: - půdy- elektroagregáty- komposty
Nepoužívajte v uzatvorených priestoroch!
Použitie spreja na kuny v automobiloch:
Časti plsti, ktoré sú priložené vo veku, pripevnite na vhodné miesta v priestore motora a približne každých 6 týždňov opätovne nastriekajte účinnú látku (na každú plsť vystreknite približne 10-krát). Nepoužívajte vnútri automobilu alebo v blízkosti prívodov vzduch, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku nepríjemného zápachu v interiéri vozidla.
Kuny si značkujú svoje územie. Úspešná aplikácia spreje proti kunám preto závisí na dôkladnom umytí motora, spodku vozidla a podbehov kolies. Staré pachové značky sa musí bezpodmienečne odstrániť. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami cez 50 ° C. Aj po vyprázdnení nádobku neprerážajte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na rozpálenej predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte v uzavretých priestoroch - bez dostatočného vetrania hrozí možnosť vzniku výbušných pár. R12 Vysoko horľavé; R 18 Pri použití môže vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi pár so vzduchom; R 38 Dráždi pokožku; R 52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí; R 67 Výpary môžu spôsobiť ospalosť alebo závrat S2 Uchovávajte mimo dosahu detí; S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia; S 23 Nevdychujte pary / aerosóly; S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami; S 26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc; S 28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a konzultovať s lekárom; S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít; S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste
Opatrenia prvej pomoci - Všeobecné odporúčania:
Pri úraze alebo nevoľnosti okamžite vyhľadajte lekára. Pri návšteve lekára doporučujeme predložiť túto etiketu. Produktom kontaminovaný odev okamžite odložte. Pri bežných podmienkach použitia nehrozí nebezpečenstvo.
Vdýchnutie: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a pokojné miesto. Pri přetrvávajícíchpotížích navštívte lekára.
Kontakt s kožou: Postihnuté miesta okamžite namydlite a dôkladne umyte veľkým množstvom vody.
Styk s očami: vyplachujte okamžite veľkým množstvom vody, taktiež pod očnými viečkami, po dobu niekoľkých minút a konzultujte s lekárom.
Požitie: Nevyvolávajte zvracanie a nič nepite, okamžite navštíviť lékaře.Datum spotreby: dva roky od dátumu výroby (pozri viečko nádoby)
Šarže: podľa údajov na obale výrobceÚčinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselinaVýrobce: vyrobené v Nemecku, HAGOPUR AG, Max - Planck Strasse 17,868 89, Landsberg am Lech

Kontaktujte nás

E-Shop: +421 907 467 118, Predajňa: +421 917 964 555

 

Zasielanie noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 10% na prvý nákup!