Prípravok na vyváranie a odmasťovanie trofejí BĚLOTROFIX - 1 KG

18.00 € s DPH

809

Drevo Novák

Pridať do obľúbených

Prípravok na vyváranie a odmasťovanie trofejí.

Bělotrofix je určený pre úpravu trofejí (kostrování) a príprave k následnému vybielenie peroxidom vodíka. Prípravok obsahuje látky, ktoré za tepla rozkladajú tkanivo a zároveň dokonale odmasťujú kosť. Z toho dôvodu nedochádza ani po dlhšej dobe k zožltnutie lebky vplyvom zvyškovej mastnoty, ktorá vystupuje z nedokonale odmastených kostí.

Pred použitím je nutné si prečítať návod na použitie. Nedodržanie podmienok môže viesť aj k trvalému poškodeniu trofeje !!!!!!

Pracovný postup je možné použiť dva spôsoby úpravy:

- S předvařením iba vo vode

       - Bez predvarenia vynecháme bod 4

1) Trofej sa stiahne z kože a nahrubo sa oreže svalovina. (Najlepšie je sťahovať trofej čerstvú)
2) Vyberieme mozog, vypláchneme lebečnú a namočíme trofeje do studenej vody cca 1 deň. Je možné pridať primerané množstvo kuchynskej soli (ak sa jedná o trofej s parožím máča sa iba lebka).
3) Ak má trofej parožia je nutné ho ochrániť, obaliť buničinou alebo kusom látky, najdôležitejšie je chrániť ruže a spodnú časť parožia.
4) Trofej dáme do vody a ovárií (nie je nutné trofej variť do úplného odpadávanie tkaniva) po tomto uvarená ešte raz nahrubo orezať tkanivo. Opláchnuť trofej v studenej vode a nechať mierne oschnúť.
5) Varenie v roztoku odmasťovača
koncentrácia: 30 - 40g / liter vody
pracovná teplota: 80-90 ° C, voda nemusí variť
doba ponoru závisí na množstvo tkaniva a veku
Trofej strážiť, aby sa neprevarili. Akonáhle sa začne tkanivo zhlukovať trofej vytiahnuť a kefkou odstrániť. Pokiaľ ide tkanivo odstrániť všetky práca je z časti hotová. Ak nie, trofej ešte na nejakú dobu ponoríme do roztoku a potom trofej dočistíme.
6) Trofej necháme dokonale zaschnúť
7) Trofej vybielime cca 10% peroxidom vodíka. (Ponorom, alebo potieraním záleží na veľkosti.)

 

Vybielenie trofej necháme uschnúť a môžeme ošetriť sprejom na ošetrenie trofejí.

Bezpečnostné predpisy:

Anorganický odmasťovací prípravok

Nie je jed. Nesmie sa dostať do očí a ani do jedla.

Nebezpečné zložky prípravku: metakremičitan sodný

R-vety:

R34 Spôsobuje popáleniny. R37 Dráždi dýchacie cesty.

S-vety:

S 1 Uchovávajte uzamknuté. S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S36 / 37/39 Použite vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné ukážte označenie). S46 pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

 

Prvá pomoc:

Prvá pomoc všeobecne: Veľmi dôležitou je rýchlosť s akou odstránite výrobok z postihnutého! Okamžite zložte kontaminovaný odev.

Pri vdychovaní: Dopravte na čerstvý vzduch, vypláchnite ústa a nos vodou.

Pri styku s kožou: Odstráňte z kože zvyšky látky a kontaminovaný odev. Umyte postihnutého veľkým množstvom vody.

Pri zasiahnutí očí: Okamžite umývajte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 min.

Pri požití: Ak je postihnutý pri vedomí, vypláchnite ústa vodou a nechajte ho piť vodu. Nevyvolávajte zvracanie.

 

Použitý roztok sa môže likvidovať do bežného kanalizačného poriadku.

 

Kontaktujte nás

E-Shop: +421 907 467 118, Predajňa: +421 917 964 555

 

Zasielanie noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 10% na prvý nákup!