Nastrelenie Pard NV008

v: Návody dňa: Pondelok, Marec 22, 2021
Nastrelenie Pard NV008

1.    Pre vstup do menu stlačím a podržím MENU

 nastrelenie1.JPG

2.   Stlačením  -  sa preklikám tu: 

 

               

 

3.   Potvrdím stlačením OK a uvidím túto obrazovku

 

                                               

4.   Postupným stláčaním OK prejdem na STYLE

  

5.  Stlačením symbolu  - , alebo  + vyberiem typ kríža

 

6. Po vybratí požadovaného kríža prejdem stlačením OK na COLOR

7.  Stlačením + alebo -  si vyberiem farbu kríža      

8.  Stláčaním OK sa prekliknem na nastavenie kríža v osi X

nastrelenie6.JPG

9.  Klikaním + alebo -  posúvam zámernu v osi X

 

10. Keď som s polohou v osi X spokojný,stlačím OK,tým sa automaticky presuniem na polohu kríža v osi Y

 

 nastrelenie7.JPG

 

 

 

 

 

11. A opäť tlačidlami + a -  posúvam zámernú,tentokrát v osi Y

 

12. Keď už som spokojný s nastrelením,prejdem stlačením OK na položku SAVE

 

 

nastrelenie7.JPG 

13 Stlačením + sa SAVE zmení na YES a stlačením OK potvrdím a uložím nastavenie nastrelenia.Taktiež dlhým podržaním OK sa uložia nastavenia a opustí sa toto menu.

 

Zariadenie je schopné uchovať 5 rôznych nastavení nastrelenia pre prípadné použitie s inou zbraňou.A to nasledovne: Začínam podľa bodu 1. a pokračujem do bodu 3. Zvýraznené písmena A,B,C,D, alebo sa dajú prepínať medzi sebou a reprezentujú 5 rôznych nastavení nastrelenia.Ak už mám uložené hodnoty pod písmenom napríklad A, a chcem nastreliť prístroj na inej zbrani, na obrazovke podľa bodu 3. stlačím + , alebo - .

Tým zmením písmeno napr. A na písmeno B a môžem pokračovať v zadávaní mnou požadovaných hodnôt podľa  bodu 4.  13. Pre uloženie ďalšej zbrane postup zopakujem.

 

 

Kontaktujte nás

E-Shop: +421 907 467 118, Predajňa: +421 917 964 555

 

Zasielanie noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 10% na prvý nákup!